Zgłoszenie abstraktu


Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień.
Prosimy o przesyłanie abstraktów wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza w terminie do 5 czerwca 2022 r.
Abstrakt powinien zawierać tytuł, maksymalnie 500 słów tekstu oraz od 4 do 6 słów kluczowych. Nie powinien zawierać spisu literatury.
Wszystkie propozycje wystąpień zostaną poddane podwójnie ślepej recenzji przez członków Komitetu Naukowego, a zgłaszający zostaną poinformowani o ich statusie do siedmiu dni po zgłoszeniu.

Uwaga! Zgłoszenie abstraktu nie jest równoznaczne z rejestracją na konferencję. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.