Komitet Naukowydr Maksymilian Chutorański (USz)
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (USz)
dr hab. B. Dorota Gołębniak, prof. DSW
dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (DSW)
prof. dr hab. Roman Leppert (UKW)
prof. dr hab. Maria Mendel (UG)
dr Joanna Minta, prof. DSW
dr Barbara Muszyńska (DSW)
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
dr hab. Małgorzata Przanowska (UW)
dr hab. Martyna Pryszmont (UWr)
dr hab. Maria Reut, prof. DSW – współprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW – współprzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)
dr hab. Danuta Uryga (APS)
dr hab. Rafał Włodarczyk (UWr)