Program konferencji


miejsce obrad: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, Wrocław, sala 111


Dzień I: Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
9:00 - 10:00
Rejestracja (parter)
10:00 - 10:10
Uroczyste otwarcie konferencji
10:10 - 11:40
Panel I - "Nieobecne dyskursy" 30 lat później

Wystąpienie wprowadzające: Tomasz Szkudlarek (UG) Tekstualizacja nieobecności: trzydzieści lat potem

Osoby biorące udział w panelu: Maksymilian Chutorański (USz), Dorota Gołębniak (DSW), Maria Reut (DSW)

moderacja: Paweł Rudnicki (DSW)
11:40 - 12:00
Przerwa
12:00 - 13:30
SESJA I - Co nowego wiemy o sobie? (Post)pandemiczne doświadczenia

Marcin Welenec (UG) Gatunki towarzyszące w pandemii COVID-19
Monika Ryndzionek (UWM)Monika Maciejewska (UWM) "Zbyt nierówni, aby rozmawiać o równości" – rozwijanie młodzieżowej inicjatywy na rzecz równości
Piotr Bauć (UG) Pedagogika i polityka
Maria Reut (DSW), Anita Szprych (DSW) Zamknięcie...

moderacja: Maksymilian Chutorański (USz), Małgorzata Przanowska (UW)
13:30- 15:15
Przerwa obiadowa
15:15 - 16:30
Sesja II - Edukacja w czasach (multi)kryzysów

Marta Kondracka-Szala (UWr) Projekt badawczo-edukacyjny "Ukrainian Teaching Materials" dla wrocławskich przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej- refleksje z badań wstępnych
Małgorzata Swędrowska (UAM) Czytanie wrażeniowe jako aktywna metoda w programie edukacji wczenoszkolnej
Tetiana Razumenko Internationalization of education and international cooperation in wartime

Barbara Muszyńska (DSW) Rozkwit kompetencji różnojęzycznych uczniów i nauczycieli w obliczu sytuacji kryzysowej

moderacja: Maria Mendel (UG), Joanna Minta (DSW)
16:30 - 16:45
Przerwa
16:45 - 18:00
SESJA III - W kręgach glokalnej zmiany – pedagogie pozytywne i negatywne

Joanna Ostrouch-Kamińska (UWM), Anna Godlewska-Zaorska (UWM), Radosław Sierocki (UWM), Elżbieta Subocz (UWM) Szkoła wyższa jako przestrzeń ścierających się dyskursów. Strategie i taktyki przetrwania w dobie pandemii COVID-19
Iryna Razumenko Scientific and educational activities of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University during martial law
Maria Mendel (UG) O edukacyjnych sensach fragmentu. Casus pomnika
Magdalena Kuleta-Hulboj (UW) Zrównoważony rozwój i edukacja globalna w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz nauczycielek

moderacja: Barbara Muszyńska (DSW), Roman Leppert (UKW)
19:00 - 22:00
Uroczysta kolacja – Restauracja Agawa (Park Południowy, ul. Waligórskiego 1)
Dzień II: Wtorek, 28 czerwca 2022 r.
9:30 - 11:00
SESJA IV - Czy i jakie nowe pedagogie (?)

Astrid Męczkowska-Christiansen (AMW)
Postprawda i polityki tożsamości. Nowe wyzwanie dla krytycznie zorientowanej pedagogiki?
Danuta Uryga (APS) Koncepcja pedagogiki publicznej G. Biesty – zastosowanie   w badaniu interwencji edukacyjnych
Karolina Reinhard (DSW), Paweł Rudnicki (DSW) Pedagogie pomocy wzajemnej. Społeczne aktywności na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy (perspektywa wrocławska)

moderacja: Tomasz Szkudlarek (UG), Rafał Włodarczyk (UWr)
11:00 - 11:30
Przerwa
11:30 - 13:00
PANEL II - W stronę rozwiązań: praktyki i propozycje trzeciego sektora

Osoby biorące udział w panelu: Agata Łuczyńska (Fundacja "Szkoła z klasą"), Aneta Osuch (EkoCentrum), Joanna Pankowska (Polska Akcja Humanitarna), Arkadiusz Wierzba (EkoCentrum)

moderacja: Marta Gontarska (DSW), Kamila Prociów (DSW)
13:00 - 13:30
Podsumowanie konferencji
13:30
Obiad